Ons Mediasentrum

Juf. Tienie Meyer het aan die begin van 2010 die beheer oor die Mediasentrum oorgeneem. Onder haar bekwame hande is 'n reeks veranderinge aangebring.  Die grootste verandering was om die vensters aan die westekant weer oop te maak. Hierdie vensters is in 1980 toegemessel a.g.v. oormatige son wat die Mediasentrum ingestroom het. Die oopmaak van die vensters het 'n beduidende effek gehad op die hele atmosfeer in die Sentrum.  Verder is die Mediasentrum nuut geverf en kan leerlinge enige tyd kom skaak speel in die sentrum. Leeshoekies is geskep wat lees sommer nou 'n plesier maak. Die leerlinge in die skool gebruik die Media-sentrum intensief en Juf. Tienie Meyer beplan om voorlesings deel van die allerdaagse aktiwiteite te maak.


Die Rekenaarsentrum

Ons rekenaarsentrum maak voorsiening vir 'n leesprogram wat intensief deur elke leerling gebruik word. Met "Reading Rocket" poog LMS om te verseker dat elke leerling op en bo standaard kan lees. Die doel van die leeslaboratorium is om leerders se vermoë t.o.v. leesbegrip teen 'n bepaalde spoed, te kan verbeter. "Reading Rocket" werk veral op konsentrasievermoë en geheue. Lees word in Afrikaans en Engels gedoen en deeglik gekontroleer. Probleme met lees word makliker geïdentifiseer en kan dan na professionele persone verwys word.


Koshuisfasiliteite

Lucas Meyer Koshuis staan ook bekend as Pionier Junior Koshuis, aangesien Hoërskool Pionier se graad 8 leerlinge by ons tuisgaan.


Lucas Meyer Koshuis is bekend vir sy toewyding aan leerlinge wat buite Vryheid woonagtig is.  Hier kan elke leerling tuis voel.  Toegewyde diensdoenende personeel en matrones sorg dat leerlinge daagliks versorg is.

Daar is heelwat aktiwiteite om die leerlinge besig te hou.  


Die hoogtepunt van die jaar is natuurlik die groot kersete wat ‘n formele ete is waar almal by Kersvader ‘n ietsie kry en heerlik saam kuier.

Gedurende die jaar word daar hard gewerk om die terrein en geboue in stand te hou.  


Voornemende inwoners is baie welkom om die koshuis te kom besoek en by Mnr. Smith te kom kuier vir meer inligting.

Terug Boontoe