Verblyf Nuus

Kies nuus vir die nuutse inligting.

Verblyf is beskikbaar by die Koshuis.

Welkom LMS’ers

2018 gaan vol pret wees.

Skoolfonds 2018:  R10 500 (R1050 oor 10 maande)

Koshuisgelde 2018:  R21 525 (R2 152 oor 10 maande)