Terug Boontoe

Kliek hier vir meer nuus oor LMS!!!LMS se voorskoolse-afdeling maak voorsiening vir kleuters in Gr. RR (4 - 5 jaar) en in Gr. R (5 - 6 jaar). ‘n Kenmerk van ons kleuters is dat hulle gelukkig en sorgeloos is terwyl hulle op sosiale-, intellektuele- en emosionele vlak ontwikkel word. Skoolgereedheidtoetse word ook aan elke Gr. R-kleuter verskaf in die 4de kwartaal.


Die oorgang vanaf kleuterskool na Gr. 1 is ook baie vergemaklik, aangesien LMS se kleuters reeds bekend is met die omgewingen hulle maatjies en die personeel reeds goed ken. Waar nodig word ons kleuters ook verwys vir spraakterapie en arbeidsterapie en bystand is ook beskikbaar indien die behoefte bestaan.


Ons kleuters geniet vele aktiwiteite, formeel en informeel, onder die bekwame leiding van hul onderwyseresse. Die Gr. R-klasse word waargeneem deur Mev. Ilse Verster en Mej. Lualdi du Toit, terwyl die Gr. RR-klas deur Mev. Ansa Fourie hanteer word. Ons assistente, vir wie die kinders baie lief is, is Mevv. Lilla Landsberg en Jackie Botha. Onder hierdie personeel se bekwame en sorgsame leiding groei en ontwikkel ons kleuters tot skoolgereedheid. Daar is ook ‘n nasorgsentrum wat bedryf word tot 17:00 elke dag.


Verskeie aktiwiteite word ook gereël om die kleuters se dae by die skool opkikker. Die Bybelse-ete en piekniek sorg vir groot opwinding en daar word altyd uitgesien na die jaarlikse Ouma- en Oupadag. Baie suksesvol is ook die geleentheid wat kleuters het om iemand wat vir hulle spesiaal is, te kry om Vrydae vir die hele klas ‘n storie te kom lees.

By LMS is die kleuters gelukkig en word hulle toegelaat om hulself te wees.PROGRAM:


15/06 - Kleuterskool Oupa- & Oumadag

22/06 - Skool Sluit.

KLEUTERS GELUKKIG EN BESIG