Terug Boontoe

Kliek hier vir meer nuus oor LMS!!!Die leerlingleiers vir 2018 het die afgelope week ‘n baie suksesvolle leierskursus by die skool bygewoon. Verskeie praktiese sessies is met die leiers behandel ten einde hulle toe te rus vir die taak wat op hulle wag. Mnr. Gert Slabbert het weer op sy kenmerkende manier gesorg dat die leerlinge ook geestelik toegerus is en verskeie pret-sessies is aangebied waaruit belangrike lesse geleer is. Baie dankie aan die personeel, ouers en ander persone wat gesorg het dat hierdie leiersopleiding ‘n sukses was.JAAREINDE: Graag wens ons die leerlinge, ouers, personeel en gemeenskap van Vryheid ‘n geseënde Kersfees toe. Baie dankie vir die rol wat u gespeel het om hierdie ‘n suksesvolle jaar vir LMS te maak. Elkeen se ondersteuning, bystand en hulp word hoog op prys gestel.


SKOLE HEROPEN: Die skole open D.V. op Woensdag, 17 Januarie 2018, vir die leerlinge.
LEIERS GEREED VIR 2018